Teks Dheskriptif Bahasa Jawa Kelas 5

Untuk materi saat ini, kita belajar tentang teks deskripsi.

Silahkan dibaca dengan sungguh-sungguh, bacaan yang ada di buku paket halaman 31 berjudul Lindhu, sebagai contoh teks deskripsi sederhana (hanya disampaikan penjelasan secara singkat) tentang bencana lindhu (gempa bumi).

Ing Basa Jawa, teks dheskriptif tegese teks kang ngandharake (menjelaskan) babagan samubarang (segala sesuatu) kanthi cetha, komplit, runtut, nganti sing maca andharan kaya-kaya bisa nyekel, nonton, ngrungokake apa wae kang dicritakake.

Gampangane…, teks dheskriptif yaiku nggambarke kahanan apa wae kang ditonton banjur diwujudke ing tulisan.

Saiki, tulung gawenen 1 paragraf dheskriptif sing isine mung 5 ukara wae, kang nyritakake dolananmu ing ngomah sing paling disenengi.

Tulisen tugase ing buku, banjur dikirim via foto ing link ngisor iki :

Tugas basa Jawa kelas 5 materi teks dheskriptif.