Piwulang 4 Kelas 5 (Nulis Aksara Jawa)

Sabtu, 21 November 2020

 

Assalamu’alaikum ….

Mugi-mugi tansah pinaringan sehat sedayanipun …

Dinten punika wonten tugas nulis aksara Jawa ingkang wonten pasanganipun.

Menawi tasih kirang jelas, saget dipuntingali wonten ing video pembelajaranipun.

Anggenipun nggarap wonten buku lajeng dipun foto lan dikirim, kanthi sarana google form.

 

Tetembungan ing ngisor iki tulisen nganggo aksara Jawa!

  1. midak cecak
  2. ngiris timun
  3. rikat lakune
  4. kulak kapas
  5. pak camat

Menawi sampun rampung dipun garap wonten buku, sakmenika dipun kirim wonten link ngandhap punika :

Pengumpulan tugas nulis aksara Jawa.