Pembelajaran Pendidikan Al-Islam Bab. 2 Beriman Kepada Hari Kiamat -part.1

Muatan Aqidah “Beriman Kepada Hari Kiamat”

Bab. 2 Kelas 5 Semester 1

Buku Pegangan Pokok : Buku Pendidikan Al-Islam, Penerbit Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tahun 2018