PJOK Permainan Bola Voli Mini Pembelajaran 2

Pembelajaran 2 permainan bola voli mini, PASSING BAWAH DAN PASSING ATAS

Tugas Google form permainan bola voli mini, passing atas dan passing bawah

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcbGs3AUDh8EWwYcDCHALUL_gOC14Btld1XXugSQ0bALBDPA/viewform?usp=sf_link

 

Materi Pembelajaran 2, permainan bola voli mini, passing atas dan passing bawah