Nyemak Pacelathon Dongeng “Manuk karo Semut Ireng”

Assalamu’alaikum siswa kelas 2 SD MUTUAL. Dina iki awake dhewe arep sinau bab dongeng maneh. Ayo padha nyemak video Pacelathon Dongeng “Manuk karo Semut Ireng”.

Ayo ditonton videone kanthi mejet iki ya..

Sawise nonton video banjur nggarap tugase yaiku Gladhen Piwulang 7 kaca 129-131.

Khusus kelas 2 Ibnu Khaldun tugase tambah kaca 127 digarap ing buku paket nggih.