Nulis Teks Dheskriptif

Sabtu, 25 September 2021

 

Assalamu’alaikum …

Mugi-mugi sedaya lare tansah pinaringan kabagaswarasan …

Dinten punika sinau babagan ‘teks dheskriptif’ nggih …

Teks dheskriptif yaiku teks kang ngandharake babagan samubarang kanthi cetha, komplit, runtut, apa anane, nganti sing maca andharan kaya-kaya bisa nyekel, nonton, ngrungokake apa wae kang dicritakake.

Dalam bahasa Indonesianya kurang lebih begini …

Teks deskriptif adalah teks yang menjelaskan tentang apa saja dengan jelas, lengkap, urut, apa adanya, sampai yang membaca penjelasan seperti dapat memegang, melihat, mendengarkan apa saja yang diceritakan.

Dadi…, gampangane teks dheskriptif iku nggambarake apa wae kang ditonton kanthi tulisan sing runtut.

Kanggo tugas dina iku, gawenen paragraf dheskriptif 5 ukara wae manut gambar kang ana ing soal.

Garapen ing link ngisor iki!

Tugas Bahasa Jawa babagan teks dheskriptif.