Membuat Kalimat Sederhana Dengan Bahasa Jawa

NGGAWE UKARA (MEMBUAT KALIMAT)

Sabtu, 17 Oktober 2020

 

Materi saking Buku Paket kaca (halaman) 32 nomer 3

Luwih dhisik, saiki salinen tembung lan tegese tembung ing buku tulis. Supaya gampang nalika sinau.

Tetembungan ing ngisor dicathet ing buku!

  1. Ambruk = rubuh (roboh)
  2. Lindhu = bumi horeg (gempa)
  3. Satemah = mulane (sehingga)
  4. Nuwuhake = ndadekake (menjadikan)
  5. Saindenging = ing sak kiwa tengenne (sekitar)
  6. Tepa selira = unggah-ungguh (sopan-santun)

Tugas dina iki gampang, yaiku nggawe ukara (membuat kalimat) saka tetembungan ing dhuwur.

Tulisen wangsulan (jawaban) ing link ngisor iki :

Gawenen ukara nganggo tetembungan kang wis cumawis kanthi sarana nulis ing google form!