Mangsuli pitakon wacan “Tedhak Siti” saking buku paket kaca 31 nomer 4.

Senin, 27  September 2021

 

Assalamu’alaikum ….

Mugi lare-lare lan kulawarga tansah manggih kawilujengan.

Piwulang Basa Jawi dinten punika sinau babagan mangsuli pitakon wacan “Tedhak Siti” ing buku paket kaca 31 nomer 4.

Wacane diwaca, videone pembelajaran ditonton, lan dimangerteni kanthi tenanan.

Link video pembelajaran.

Link tugas basa Jawa kelas 4.