Maca Aksara Jawa (Kelas 4 Piwulang 4)

Assalamu’alaikum ….

Wilujeng pepanggihan malih …

Sesarengan sinau aksara Jawa ing Piwulang 4 babagan sandhangan swara.

Sandhangan swara iku ana lima, wujude aksara Jawa sampun Pak Guru cathetaken nalika PTM wonten sekolah, yaiku :

  1. Sandhangan “wulu” kanggo swara “i
  2. Sandhangan “suku” kanggo swara “u
  3. Sandhangan “pepet” kanggo swara “e”, tuladha pangucape kanggo tembung sega (nasi)
  4. Sandhangan “taling” kanggo swara “e”, tuladha pangucape kanggo tembung tempe lan bebek
  5. Sandhangan “taling tarung” kanggo swara “o

Saiki garapen tugase ing link ngisor iki!

Tugas Basa Jawa Piwulang 4 (maca aksara Jawa)