Latihan Soal Aksara Jawa Kelas 5

Assalamu’alaikum …

Wilujeng pepanggihan…

Mugi-mugi sehat sedayanipun…

Pak Guru kala wingi lan ing semester kepengker (kemarin) sampun nerangaken saperangan babagan aksara Jawa,

menawi komplitipun wonten buku paket nggih wonten, ingĀ  kaca (halaman) 123 utawi wonten videonipun.

Dipun cobi sak punika latihan soalipun wonten ing link ngandhap punika!

Video Pembelajaran Tentang Aksara Jawa.

Tugas Bahasa Jawa Bab Aksara Jawa