Latihan Maca Aksara Jawa Kelas 4

Assalamu’alaikum …

Wilujeng pepanggihan…

Mugi-mugi sedaya lare tansah slamet.., sehat.., bagas waras..,

Pak Guru kala wingi sampun nerangaken saperangan babagan aksara Jawa,

menawi komplitipun wonten buku paket nggih wonten, ing  kaca (halaman) 121 dumugi 124.

Dipun cobi sak punika latihan soalipun wonten ing link ngandhap punika!

Tugas Bahasa Jawa Materi Aksara Jawa Kelas 4