Basa Jawa Kelas 6 Piwulang 3 Babagan Crita Lucu

Ing piwulang Basa Jawa tanggal 14 Oktober 2020 iki, isih sinau babagan crita lucu.

Crita lucu yaiku crita pengalaman sing lucu, marakake ngguyu, nganyelke, utawa medeni kang bisa kelakon marang sapa wae.

Eling-elingen pengalamanmu sing nabet (mbekas) ing pikiranmu sak suwene ana pandemi covid 19 iki. Miliha pengalamanmu sing lucu, ngisin-isini, medeni, nyenengake, nganyelake, lan liya liyane sak senengmu.

Pilihen salah sijining crita mau.

Menawa uwis ketemu banjur tulisen ing buku tulis kanthi tulisan kang apik.

Crita katulis ing 2 paragraf wae, saben paragraf isine 5 ukara.

Wenehana irah-irahan (judhul) kang trep/cocok karo critane.

Yen wis dadi kumpulna ing link ngisor iki kanthi dipoto :

Tugas nggawe crita lucu 2 paragraf