Basa Jawa Kelas 2 tugas buku paket kaca 77 nomer 4

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Sugeng enjing para siswa, pasinaon Basa Jawa dina iki yaiku tak paringi tugas nggarap buku paket kaca 77 nomer 4.

Tugas ditulis ing buku catetan Basa Jawa kanthi tulisan sing rapi.

Carane mangsuli yaiku tulisen panemu mathuk (setuju) utawa ora mathuk (ora setuju) banjur diwenehi alesane.

Nyuwun warah Bapak Ibu ing ndalem.

Tugas iki Bu Wulan biji nalika mlebu sekolah nggih.

Sugeng sinau..