Basa Jawa Kelas 1 (Piwulang 1) “KENALAN”

Anak sholih, setelah melihat video pembelajaran Bahasa Jawa hari ini jangan lupa dilaksanakan tugas dari Bu Wulan, yaitu “Ajar ngenalake awake dhewe ing sangarepe keluargane, nggunakake Basa Jawa”.

Sugeng sinau…